STEENTOTAAL SOEST | SIERBESTRATING BEL. (035) 6027130
sierstenen0sierstenen1sierstenen2sierstenen3sierstenen4sierstenen5

DISCLAIMER

Alle informatie die op deze website wordt getoond is slechts als algemene informatie bedoeld en kan nooit als vervanging voor enig advies worden gebruikt.

Steentotaal sierbestrating soest, kan echter nooit direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen die op welke wijze dan ook voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Steentotaal sierbestrating soest, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, of andere intellectueel eigendom) met betrekking tot op de website getoonde informatie, beeldmateriaal en logo’s.

Het is niet toegestaan om (delen van) de website te kopiëren, over te nemen of op andere wijze te distribueren.

Alleen het downloaden en printen van daarvoor ter beschikking gestelde documenten op de pagina downloads is toegestaan, mits voor eigen gebruik.

Steentotaal sierbestrating soest, behoudt zich het recht voor alle informatie aan te passen, zonder hiervan op voorhand nader bericht te verstrekken.

Vanzelfsprekend houdt Steentotaal sierbestrating soest, zich met betrekking tot de gegevens van haar relaties aan de bepalingen in de Wet Persoonsregistratie en zal zij de gegevens van haar relaties nooit op commerciële basis aan derden verstrekken.